آموزش ویژه – المپیاد ادبی

کلاس‌های آنلاین

لطفاً پیش از پرکردن فرم، با دقت بخوانید

شرایط دوره


شیؤۀ برگزاری: برای حفظ سلامتی شما عزیزان و رعایت جوانب ایمنی و بهداشتی، بر آن شدیم تا کلاس‌های مرحلۀ دوم دورۀ ۳۳ را به‌صورت آنلاین و غیرحضوری و در دو نوبت اسفند و فروردین برگزار کنیم تا از فرصت پیش آمده، نهایت استفاده را ببرید.

(شکر خدا، دورۀ اسفند با تدریس ۸ منبع به‌صورت کامل، برگزار شد)


زمان برگزاری دورۀ نوروزی:

چهارم (۴) فروردین‌ماه تا بیست‌ودوم (۲۲) فروردین‌ماه ۱۳۹۹ / مجموعاً ۵۰ زنگ


هزینۀ نام‌نویسی: نهصد و هفتاد و پنج (۹۷۵) هزار تومان. 

دربارۀ شیوۀ پرداخت هزینه، تلفنی با شما هماهنگ می‌کنیم. هزینه را متناسب با شرایط جدید تطبیق داده‌ و کماکان سعی بر رعایت کمترین هزینه کرده‌ایم. با این حال اگر در پرداخت هزینه مشکل دارید، حتماً به ما اطلاع دهید.


توجه: عزیزانی که در دورۀ اسفند وبگاه المپیاد ادبی شرکت کرده‌‌اند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف می‌شوند.  

تعداد زنگ‌ها و مواد درسی


مجموع کلاس‌های آنلاین ما در اسفند، ۴۱ زنگ بود (یعنی ۵ زنگ بیش از وعدۀ ۳۶ زنگی، ولی بدون افزایش هزینه) و در دورۀ نوروزی، به امید خدا، ۵۰ زنگ خواهد بود.


برنامۀ آموزشی کلاس‌های نوروز ۹۹:

روز تاریخ
(فروردین)
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
۹
تا ۱۰:۲۵
۱۰:۴۵
تا ۱۲:۱۰
۱۲:۳۵
تا ۱۴
۱۵
تا ۱۶:۲۵
۱۶:۴۵
تا ۱۸:۱۰
۱۸:۳۵
تا ۲۰
دوشنبه ۴ تاریخ بیهقی (سیاوش گودرزی)
سه شنبه ۵ فروغی بسطامی (محمد رزمی) کمال خجندی (محمد رزمی)
چهارشنبه ۶ کلیله و دمنه (سامان جواهریان)
پنجشنبه ۷ تاریخ بیهقی (سیاوش گودرزی)
جمعه ۸ رفع اشکال مثنوی (شهرزاد شهدوست)
شنبه ۹ تاریخ بیهقی (سیاوش گودرزی)
یکشنبه ۱۰ کلیله و دمنه (سامان جواهریان)
دوشنبه ۱۱ رفع اشکال غزلیات حافظ (محمد رزمی)
سه شنبه ۱۲ داستانهای بیدپای (سامان جواهریان)
پنجشنبه ۱۴ خسرو و شیرین (سارا سعیدی)
جمعه ۱۵ خسرو و شیرین (سارا سعیدی)
شنبه ۱۶ خسرو و شیرین (سارا سعیدی)
یکشنبه ۱۷ فرهاد و شیرین (سارا سعیدی)
دوشنبه ۱۸ فرهاد و شیرین (سارا سعیدی)
پنجشنبه ۲۱ رفع اشکال عربی (سیاوش خوشدل)
جمعه ۲۲ تاریخ بیهقی (سیاوش گودرزی)

کلاس‌های آنلاین

نام‌نویسی کلاس‌های آنلاین المپیاد ادبی

با شما تماس می‌گیریم