آموزش ویژه – المپیاد ادبی

کلاس‌های نوروزی

لطفاً پیش از پرکردن فرم، با دقت بخوانید

شرایط دوره


زمان برگزاری:

ششم فروردین ماه تا یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ (شش روز)


مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران


هزینۀ نام‌نویسی: یک ملیون و سیصدوپنجاه هزار تومان.

هزینۀ خوابگاه و شام (برای دانش‌آموزان غیرتهرانی): چهارصد هزار تومان.

کلاس‌های نوروزی

نام‌نویسی کلاس‌های نوروزی المپیاد ادبی

با شما تماس می‌گیریم

  • برای ثبت تلفن ثابت منزل، حتماً پیش‌شمارۀ شهر یا استان ذکر شود.
    هزینۀ خوابگاه و شام: ۴۰۰هزار تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .