مشاورۀ همگانی – المپیاد ادبی

مشاورۀ همگانی


با ما مشورت کنید

این بخش یک انجمن گفتگوی تخصصی است و در آن می‌توانید پرسش‌های خود را در زمینۀ مشاوره و برنامه‌ریزی ثبت کنید تا به آنها پاسخ دهیم. پاسخگویی به قلم مشاوران باتجربه‌ای صورت می‌گیرد که خودشان هم مدال طلای ادبی دارند.


چگونه المپیادی نشوم؟!

در این بخش برخی نکات مهم را در زمینهٔ انتخاب، ورود و چگونگی طی‌کردن مسیر المپیاد با شما در میان گذاشته‌ایم. بی‌توجّهی به این نکات، که حاصل تجربه و مطالعهٔ چندسالهٔ ما در امر یاددهی و یادگیری المپیاد است، می‌تواند شما را از مسیر دلخواه دور کند.


برنامۀ مطالعاتی

در این بخش، متناسب با پایۀ تحصیلی شما، برنامه‌ای ارائه می‌دهیم که بر مبنای آن بتوانید به تناسب فرصت و زمانی که دارید، بهترین و مفیدترین مطالب را بخوانید و زمانتان را بخوبی مدیریت کنید.


معرفی و نقد کتابهای کمکی

در این بخش برخی کتابهای کمک‌آموزشی موجود در بازار کتاب، که ربطی مستقیم یا غیرمستقیم به المپیاد دارند، نقد و معرفی می‌شوند تا با سردرگمی کمتری به سراغ بهترینها بروید.