پاسخ‌نامۀ تشریحی – المپیاد ادبی
2017-02-01

پاسخنامۀ تشریحی مرحلۀ ۱ دورۀ ۳۰

فایل پرسش‌ها (کد یک) و کلید اولیۀ آن را که باشگاه دانش‌پژوهان جوان منتشر کرده است، از اینجا دانلود کنید. توضیح ۱: پاسخ‌های داده‌شده، «پیشنهادهای وبگاه المپیاد ادبی» برای کلید سؤالات است (که به‌جز دو مورد، در باقی موارد اختلاف‌نظری با پاسخ‌نامۀ اولیۀ باشگاه ندارد). توضیح ۲: کلید اولیه به پاسخنامۀ […]