صفرتاصد المپیاد – المپیاد ادبی

صفرتاصد المپیاد


کلیات المپیاد ادبی

در این بخش سعی شده است نمایی کلی از المپیاد ادبی به‌دست داده شود. در این بخش به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم: المپیاد ادبی چیست؟ سیر تحولی آن از ابتدا تا امروز چه بوده است؟ مزایای شرکت در آن و برنده‌شدن مدالش چه سودی دارد؟


المپیاد امسال

تمام اطلاعات و مسائل و خدمات مربوط به المپیاد هرسال را در این بخش می‌یابید. زمان برگزاری، بازۀ زمانی نام‌نویسی، اعلام نتایج، دانلود منابع و…


بایگانی

تمام اطلاعات و مسائل و خدمات مربوط به المپیاد سالهای گذشته را در اینجا می‌یابید. همچنین سؤالهای پنج‌سال اخیر و برندگان مدال سالهای پیش.